Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Zobacz także

Cele

CELE

 

Cele, które przyświecają wszystkim naszym projektom szkoleniowym koncentrują się wokół edukacji, której najważniejszym podmiotem jest dziecko.

Chcemy mieć pośredni wpływ na podnoszenie jakości pracy nauczycieli w przedszkolach oraz szkołach. Dzielimy się z gronem pedagogicznym doświadczeniem oraz dostarczamy praktycznych i sprawdzonych rozwiązań, wspierając tym samym warsztat pracy nauczyciela.

Filozofia personalizmu, holistyczny obraz dziecka oraz doba globalizacji w której przyszło nam wszystkim funkcjonować, pozwala nam wskazywać kierunek pracy z dzieckiem i prezentować proste rozwiązania, dzięki którym młody człowiek opuszcza mury szkoły nie jako specjalista lecz harmonijna osobowość.

Jesteśmy praktykami, rzemieślnikami własnych warsztatów pracy. Rzemiosło uprawiane z pasją, staje się sztuką. Chcemy przekazać nie tylko pasję przebywania z dzieckiem ale również przyczynić się do odnajdywania taktu pedagogicznego, zwykłego „stania za dzieckiem” z perspektywy refleksyjnego praktyka.

Nasze szkolenia otwierają te drzwi, które maja wiele ukrytych zamków… Przekazujemy klucze nauczycielom, aby to Oni – tak ważni w życiu dziecka czy ucznia, otwierali im każde drzwi…

Za tymi drzwiami stoi młody człowiek otwarty na świat i ludzi. Jest silny i skłonny do tego aby zmierzyć się z przeciwnościami jakie stawia mu życie. To człowiek potrafiący oddzielić dobro od zła, to człowiek twórczy, odnajdujący dobre rozwiązania dzięki kształtowanej przez lata kreatywności.

To człowiek z wartościami, empatią i wrażliwością, szanujący wszelką odmienność i niepełnosprawność. To człowiek, który z godnością spogląda na dorobek minionych pokoleń. To Polak znający swoje korzenie, tradycję i poczucie społecznego wspólnego obowiązku. Obywatel świata i ludzi potrafiący zadbać o swoją najmniejszą, własną ojczyznę.

To przesłanie stanowi trzon naszej pracy szkoleniowej podczas spotkań z nauczycielami i dyrektorami na terenie całej Polski. Z tego też powodu zespół trenerów został wybrany z ogromną starannością i wciąż podnosi swoje kwalifikacje. Są szkolenia, które się odbywają i są takie, które porywają…

Zespół EDU-TERA robi wszystko co możliwe aby realizować tę drugą opcję!