Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Danuta Chrzanowska

Danuta Chrzanowska

 

 

Danuta Chrzanowska  -  nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem zatrudniona w przedszkolu. Od 16 lat pełni funkcje doradcy metodycznego wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej .Jest współautorką książek „Ten piękny tajemniczy świat – edukacja ekologiczna w przedszkolu” i „Radomskie innowacje w edukacji regionalnej”. Swoje pomysły i rozwiązania metodyczne publikuje w czasopismach dla nauczycieli. Jako praktyk z doświadczeniem prowadzi zajęcia ze studentami na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Współautorka przewodników metodycznych dla nauczycieli, do pakietów „Zgaduję, rysuję, maluję” Wydawnictwa Olesiejuk. Autorka pakietów diagnostycznych dla dzieci 3 i 4 – o letnich opracowanych dla wydawnictwa PWN.

Kwalifikacje:

Ukończyła Akademię Świętokrzyską na Wydziale Pedagogicznym o kierunku wychowanie przedszkolne oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki . Edukator, trener programu „Klucz do uczenia się”, lider projektu „Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole”. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) w projekcie  „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu.

 

Specjalizacja trenerska: 

- wprowadzanie nowatorskich  i innowacyjnych metod nauki czytania i pisania.

- poznawanie swoich możliwości  - praca z dziećmi w wieku przedszkolnym.

- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi – wzajemny szacunek i akceptacja.

- holistyczne podejście do przygotowania dziecka podjęcia nauki w szkole.