Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Edukacja artystyczna

Edukacja artystyczna

  • Myśli uczuciami malowane”- wybrane techniki arteterapeutyczne w pracy z dziećmi.

Arteterapia polega na wykorzystaniu różnych środków artystycznych, które ułatwiają ekspresję emocji. Sztuka potraktowana jest tu w sposób nietradycyjny- dzieło stworzone podczas arteterapii nie musi odpowiadać kanonom estetycznym, celem pośrednim jest ekspresja uczuć, końcowym zaś- pozytywne zmiany zachowania i postaw wobec siebie i innych. Arteterapia może być doskonałym narzędziem pozwalającym na pozytywne wzmocnienie dziecka, podbudowanie jego pewności siebie. Dla nauczyciela stanowi doskonałe narzędzie do diagnozowania problemów dziecka. Podczas warsztatów nauczyciel pozna teorię arteterapii, jej rodzaje i sposoby wykorzystania w pracy z dzieckiem.

 

  • Przepis na KREATYWNOŚĆ”- aktywność twórcza w edukacji wczesnoszkolnej.

W młodszym wieku szkolnym należy wyposażać dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, między innymi umiejętności twórcze. Myślenie twórcze stanowi siłę sprawczą działalności twórczej, dlatego jego rozwój i kształcenie jest jednym z zadań edukacji wczesnoszkolnej.

Wspomaganie dzieci w ich rozwoju osobistym – poznawczym, emocjonalnym i społecznym, powinno odbywać się przy znacznym udziale technik treningu myślenia twórczego. Zadaniem nauczyciela jest

  • wspomaganie rozwoju funkcji poznawczych takich jak: spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, koncentracja uwagi, zapamiętywanie, myślenie słowno-pamięciowe, abstrahowanie;

  • pobudzanie zdolności i możliwości twórczych wychowanka,

  • wzmacnianie poczucia własnej wartości, wskazywanie „mocnych stron”;

  • stymulowanie aktywności twórczej – rozwijanie płynności i giętkości myślenia;

  • stwarzanie dzieciom możliwości przeżycia satysfakcji z pracy twórczej i jej efektów;

  • wspomaganie rozwoju społecznego poprzez tworzenie więzi z członkami grupy wiekowej, współdziałanie i aktywne komunikowanie się miedzy sobą;

  • wzmacnianie odporności psychicznej ucznia; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Program szkolenia proponuje poznanie ciekawych metod, sposobów, zabaw i ćwiczeń nad stymulowaniem kreatywnego myślenia dziecka i ucznia, jako odpowiedź na zadania nauczyciela i cele nowej podstawy programowej.

  • Antykujon”- mapy myśli sposobem na kreatywną naukę w edukacji wczesnoszkolnej.

Mapa myśli to rozwiązanie dla osób, które chcą zwiększyć skuteczność swoich zajęć i dowiedzieć się, jak stymulować uczniów do kreatywnego myślenia.

Podczas tradycyjnego notowania i systematyzowania wiedzy tracimy sporo czasu, nie myślimy twórczo i mało zapamiętujemy- usypiamy szare komórki. Wykorzystując mapy myśli do nauki jesteśmy w stanie zapamiętać o wiele więcej informacji i przyswoić je w krótszym czasie. Podczas szkolenia przećwiczą Państwo różne aspekty pracy tą najpraktyczniejszą z metod aktywizujących.