Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Edukacja polonistyczna

Edukacja Polonistyczna:

  • Pobaw się z nami tajemniczymi znakami - czyli na wprowadzenie liter pomysły z wyobraźnią”.

Podczas szkolenia nauczycielom zostaną zaprezentowane elementy modułu „Od bazgrania do pisania” G. Dolyi, przydatne do nauki czytania i wprowadzania liter w edukacji wczesnoszkolnej.

  • Baw się rytmem i melodią”- twórcze wprowadzenie liter w świat dziecka.

Podczas szkolenia nauczyciele zdobędą wiedzę na temat kreatywnego, skuteczniejszego niż metody standardowe wprowadzania liter - przy pomocy ćwiczeń i zabaw muzyczno-ruchowych, w oparciu o Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz a także z wykorzystaniem muzyki jako środka releksacyjnego.

  • Mówię wyraźnie! Śpiewam pięknie!” - abecadło emisji głosu dla ucznia i nauczyciela.

Podczas szkolenia nauczyciele w praktyce przećwiczą podstawowe elementy związane z prawidłową emisją głosu, przećwiczą techniki oddechowe, rozwiną umiejętności dykcyjne i artykulacyjne, dostaną do ręki zestaw ćwiczeń, które można wykorzystać do ćwiczeń z dziećmi zarówno w przedszkolu jak i na etapie edukacji wczesnoszkolnej.