Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Elżbieta Kordos

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pedagogicznym, były doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, wizytator ds. przedszkoli, obecnie dyrektor przedszkola.

Terapeuta pedagogiczny, tyflopedagog, ewaluator, edukator z kwalifikacjami MEN, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli , egzaminator OKE, entuzjasta i propagator programu „Klucz do uczenia się” z międzynarodowymi kwalifikacjami trenerskimi w tym zakresie.

Jako praktyk z doświadczeniem - w ramach współpracy z uczelniami wyższymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i wydawnictwami pedagogicznymi prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych, uczestników konferencji i szkoleń.

Edukator i trener w wielu długofalowych projektach podnoszących kompetencje nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim (m.in. Nowa Szkoła, Ocenianie w Nowej szkole, EKSPERT, PEWNIAK – pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej woj. śląskiego, Klucz do uczenia się- rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej).

Autor i realizator projektów edukacyjnych, w tym dofinansowanych ze środków unijnych, programów edukacyjnych publikacji , materiałów metodycznych upowszechnianych na portalach edukacyjnych i w czasopismach dla nauczycieli.

Kwalifikacje:

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie - magister pedagogiki w zakresie wychowanie przedszkolne;

posiadająca dodatkowe kwalifikacje w zakresie:

 • Nauczania Początkowego (studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa)

 • Ewaluacji dydaktycznej i egzaminowania (studia podyplomowe - Uniwersytet Gdański)

 • zarządzanie w oświacie (studia podyplomowe - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach)

 • ICT, Języków Obcych oraz drugiego przedmiotu informatyka (studia podyplomowe - Uniwersytet Śląski)

 • Terapii Pedagogicznej (kurs kwalifikacyjny - WOM Katowice)

 • Tyflopedagogiki (kurs kwalifikacyjny - RODN WOM Katowice)

 • nadzoru pedagogicznego (kurs kwalifikacyjny - RODN WOM Katowice)

 • pracy edukatorskiej Decyzja Ministra Edukacji Narodowej Nr MEN/1012E/778/2001

Specjalizacja trenerska: 

 • nowatorskie metody pracy w edukacji elementarnej na bazie praktycznych przykładów realizowanych działań z dziećmi

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu z uwzględnieniem zagadnień metodyki pracy terapeutycznej

 • ewaluacja działań pedagogicznych

 • vademecum zarządzania placówką przedszkolną