Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Izabela Wrzesińska

Psycholog, socjoterapeuta, edukator. Pracuje na stanowisku psychologa-konsultanta w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydziale w Radomiu- prowadzi szkolenia ( warsztaty, konferencje, seminaria ) z zakresu wsparcia psychologicznego, wychowania , profilaktyki uzależnień.

Autorka i realizatorka wielu programów szkoleniowych dla nauczycieli i terapeutycznych dla osób wykluczonych, artykułów w czasopismach edukacyjnych „Meritum „ i „Emocje”

Wspiera w rozwoju osobistym i zawodowym nauczycieli, za szczególnie ważną uznaje pracę nad wzmacnianiem autorytetu, pozycji społecznej, godności i szacunku w tym zawodzie. W pracy wykorzystuje metodę rodzinnych ustawień systemowych Berta Hellingera.

Ma doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodzicami, młodzieżą, osobami uzależnionymi i z traumą. Pracowała/ pracuje/ jako psycholog w przedszkolu, szkole, ze studentami, w Domu Dziecka ,w Ośrodku Trzeżwościowym.

 

Kwalifikacje :

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, ma kwalifikacje jako socjoterapeuta, edukator, oligofrenopedagog, terapeuta systemowy.

 

Formy doskonalące warsztat pracy:

 • Kurs podyplomowy z zakresu socjoterapii (250 godz.)
 • Kurs podyplomowy z zakresu systemowej terapii rodzin (100 godz.)
 • Studium wiedzy o narkomanii (80 godz.)
 • Spójrz inaczej; kl. IV-Vi i gimnazjum (70 godz.)
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców; (40 godz.)
 • Rodzeństwo bez rywalizacji; cz. II (40 godz.)
 • Szkolenie ( 2-letnie) z zakresu ustawień rodzinnych metodą Berta Hellingera.
 • Cykl szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji ( SORE)- powyżej 160 godz.

 

Warsztaty z zakresu :

 • mediacji i negocjacji (30 godz.)
 • rozwoju twórczego dzieci (30 godz.)
 • terapii metoda W. Sherborne (2x30 godz.)
 • asertywności (30 godz.)
 • profilaktyki w szkole humanistycznej (30 godz.)

 

Przeprowadziłam ponad 2000 godzin szkoleń obejmujących m.in. tematykę :

 • radzenie sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym
 • asertywność, budowanie pozytywnego wizerunku, wzmacnianie pewności siebie
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów, radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • komunikacja interpersonalna
 • warsztaty wychowawcze dla rodziców i nauczycieli;
 • zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne z dziećmi i młodzieżą:
 • zajęcia terapeutyczne grupowe i indywidualne ( m.in. – praca z osobami doznającymi przemocy domowej i innych urazów psychicznych)
 • szkolenia dla Rad Pedagogicznych z tematyki powyższej oraz diagnozowania potrzeb i budowania koncepcji pracy szkoły.