Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Jak mówić aby zostać wysłuchanym i jak skutecznie argumentować?

Jak mówić aby zostać wysłuchanym i jak skutecznie argumentować?

 

Przekonywanie do własnych racji i oddziaływanie za pomocą przekazywanych treści jest trudna sztuka. Opanowanie tejże sztuki to nic innego jak siła argumentu w odpowiedniej konstrukcji zdaniowej, siła głosu i mowa ciała.

Dzięki analizie zjawisk składających się na proces komunikacji – refleksja, koncentracja uwagi, przekazywanie informacji, sterowanie i stawianie na swoim – możemy porozumiewać się w najtrudniejszych kwestiach w sposób elegancki, zgodny z nakazami etyki i sztuki retorycznej.

Przekonać to uczestniczyć w procesie: od refleksji, poprzez informacje, komunikat, przekonanie, nakierowanie do możliwości uzyskania przewagi jednak nie nad rozmówcą lecz rozmową.

Cele szkolenia dla kadry pedagogicznej:

  • oddziaływanie człowieka na innych ludzi
  • przekaz werbalny
  • przekaz parawerbalny
  • poznanie technik aktywnego słuchania
  • sposoby argumentowania
  • kierowanie rozmowa a manipulacja
  • sposoby radzenia sobie z atakami emocjonalnymi

Program szkolenia oraz materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują po zamówieniu szkolenia.