Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Literatura przedmiotu

LITERATURA PRZEDMIOTU

 

Opracowując indywidualne programy szkoleniowe korzystamy z doświadczenia oraz praktycznych rozwiązań naszych specjalistów, najnowszych artykułów zamieszczonych w prasie edukacyjnej oraz kopalni wiedzy zawartej w literaturze psychologiczno- pedagogicznej, m.in. :

 

 • Elain K. Mcewan, Jak sobie radzić z rodzicami którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2008
 • Ewa Kiezik- Kordzińska, Chcę być wartościowym człowiekiem, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2009
 • Barbara Dworakowska, Jak wykorzystać czas, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2008
 • Maria Moneta- Malewska, Jak sobie radzić  ze stresem w szkole i w domu? Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2009
 • Anke von der Heyde, Boris von der Linde, Psychologia dla kadry zarządzającej, Wydawnictwo C.H. Beck 2009
 • Anke von der Heyde, Boris von der Linde, Techniki prowadzenia rozmów dla kadry zarządzającej, Wydawnictwo C.H. Beck 2009
 • Ewa Kiezik- Kordzińska, Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2008
 • Marek Grębski, Jak wytrzymać z ludźmi, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2009
 • Judy W. Eby, John F. Smutny, Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1998
 • Mirosława Kownacka, Ewa Sawicka, Nasza wspaniała, inna rodzina, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2008
 • Ronald Adler Russell Proctor ii Lawrence Rosenfeld, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011
 • Serge Moscovici (red.), Psychologia społeczna w relacji ja- inni, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1998
 • Maria Piszczek, Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka Wybrane zagadnienia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej 2007
 • Beata Strycharska- Gać, Nauczycielu, nie wypalaj się!, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2009
 • Wanda Lemańska, O sile emocji pozytywnych zapobieganie depresji dzieci i młodzieży, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2005
 • Elżbieta Krywult , Związek aktywności werbalnej z aktywnością rysunkową dziecka w wieku przedszkolnym. Cz. 2 /; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie. - Bielsko-Biała : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1985
 • Sylvie Chermet-Carroy ; przeł. Joanna Kluza, Zrozum rysunki dziecka czyli Jak interpretować rysunki małych dzieci : kolory, kształty, postacie,  Łódź : Wydaw. Ravi, 2005
 •  Bronisława Stankiewicz, Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym , Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979
 • Krystyna Bieluga,  Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego, Kraków : Impuls, 2003
 • Barbara Lipnicka, Kształtowanie zdolności i talentu dziecka : wspierająca funkcja rodziców, Kraków : Barbara, 2000
 • Zdolności, talent, twórczość. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
 • Zdolności, talent, twórczość. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008