Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Monika Wolińska

MONIKA WOLIŃSKA

Obecna aktywność zawodowa:

 • nauczyciel akademicki, prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej i resocjalizacji (PWSZ Płock)
 • kierownik studiów podyplomowych z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (PWSZ Płock)
 • doradca zawodowy w liceum i gimnazjum (Zespół Szkół nr 1 w Płocku)

 

Dodatkowa aktywność zawodowa:

 • coach kariery
 • prowadzenie szkoleń nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ewaluacji wewnętrznej 
 • prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych, seniorów oraz młodych wchodzących na rynek pracy z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu kariery
 • koordynowanie projektów współfinansowanych z EFS, pozyskiwanie dotacji. 

 

Tematyka szkoleń, warsztatów do prowadzenia dla Rad Pedagogicznych:

 • doradztwo zawodowe, coaching kariery
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkołach i placówkach 
 • terapia pedagogiczna
 • socjoterapia w praktyce szkolnej i pozaszkolnej.