Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Motywacja - jak zachęcić uczniów aby dali z siebie wszystko?

Motywacja - jak zachęcić uczniów aby dali z siebie wszystko?

 

 

Motywacja jest jednym z podstawowych czynników wpływających na każde nasze działanie. Siła motywacji jest kołem napędowym, energią oraz kołem ratunkowym rzuconym wypaleniu zawodowemu.

Wyniki kształcenia każdego ucznia stały się w dobie rozmaitych diagnoz, testów i ewaluacji priorytetem nie tylko dla samego ucznia lecz szkoły jako placówki dbającej o jakość kształcenia i nauczania.

Zdolność skłaniania siebie i innych do osiągania coraz lepszych rezultatów wynika ze zdolności empatii, możliwości wysyłania informacji zwrotnej, a przede wszystkim orientacji na cel.

Celem szkolenia dla kadry pedagogicznej jest:

  • zrozumienie procesów motywacyjnych w celu skutecznego motywowania
  • umiejętność wzmacniania motywacji uczniów
  • wyznaczanie celów krótko i długoterminowych
  • zmierzenie siły własnej motywacji do działania i realizacji wyznaczonych celów
  • wykorzystywanie inteligencji emocjonalnej jako źródła motywacji.

Program szkolenia oraz materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują po zamówieniu szkolenia.