Elementary School     Szkolenia z ekspertami

Seniorzy, przedszkolaki i ... Marzanny Edutera w Przedszkole 66 Lublin

Dnia 1.04.2016 r. przedszkolaki z grupy VI uczestniczyły w warsztatach plastycznych w Centrum Aktywizacji Seniorów, które poświęcone były dawnym zwyczajom uroczystego. Zwyczaje te nadal są pielęgnowane ochoczo przez wszystkich, ciesząc zwłaszcza najmłodszych oraz .. seniorów . Było to widoczne podczas wspólnych rozmów, różnorodnych zabaw oraz przede wszystkim bardzo twórczej pracy plastycznej seniorów i dzieci, której Niestety ze względu na pogodę nie doszło do wspólnego spaceru nad Bystrzycę i „utopienia Marzann"...

Wyeksponowano jednak trzy Marzanny na honorowym miejscu w Centrum Aktywizacji Seniorów oraz zaśpiewano „taniec- pożegnaniec", co miało stać się gwarancją pożegnania ZIMY i powitania WIOSNY. efektem były trzy Marzanny (!) – symbole odchodzącej ZIMY. prawdziwego pożegnanie ZIMY...
Sposób ten okazał się równie skuteczny – „zrobiła się" WIOSNA !!!


Więcej aktualności

edutera1edutera2edutera3edutera4