Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Zobacz także

Oferta

Oferta szkoleń i warsztatów wpisana w projekty szkoleniowe, została przygotowana w oparciu o badanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach na terenie całej Polski.

Przy każdym szkoleniu wskazujemy realizowane punkty podstawy programowej, rodzaje rozporządzeń ministerialnych, które wpisują się w daną tematykę szkoleniową. Proponujemy także innowacje pedagogiczne, które mogą być realizowane w przedszkolach a opierają się na tematach naszych szkoleń i projektów.

Projekty szkoleniowe bazują na teoriach pedagogicznych, psychologicznych oraz naukach humanistycznych. Pisząc autorskie scenariusze szkoleń wykorzystujemy klasyczne nurty myśli pedagogicznej ale również korzystamy z nowoczesnych i nowatorskich metod. Poniżej niektóre z nich:

 • Odimienna metoda nauki czytania - Irena  Majchrzak
 • Edukacja przez ruch - Dorota Dziamska
 • Klucz do uczenia się" program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wg. Lwa Wygotskiego.
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Teoria inteligencji emocjonalnej Daniela Golemana
 • Założenia pedagogiki Janusza Korczaka
 • Założenia pedagogiki zabawy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Marii Montessori
 • Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera
 • Metoda Emila Jacques'a Dalcroze'a
 • Metoda Carla Orffa
 • Elementy muzykoterapii, arteterapii, chromoterapii
 • Elementy wsparcia logopedycznego: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, dykcyjne, metoda gestów, relaksacja, ćwiczenia słuchu muzycznego, ćwiczenia słowno - rytmizujące.
 • Neurodydaktyka