Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Paulina Gularska-Misiak

Paulina Gularska-Misiak

 

 

Paulina Gularska - Misiak- certyfikowany trener w oświacie, pedagog specjalny, arteterapeuta w zakresie sztuk plastycznych, autorka i współautorka przewodników metodycznych dla nauczycieli do pakietu ,,Zgaduję, rysuję, maluję” Wydawnictwa Olesiejuk. Jej celem jest wzbogacenie działań Kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli o kreatywne i twórcze sposoby pracy z dzieckiem, pomoc w zdobywaniu praktycznych umiejętności arteterapeutycznych i plastycznych potrzebnych m.in. w celu wdrożenia odpowiednich punktów Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

 

Kwalifikacje:

Paulina Gularska- Misiak jest absolwentką studiów pedagogicznych na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna oraz artetrapia w zakresie sztuk plastycznych. Ukończyła również certyfikowany kurs trener w oświacie organizowany przez Instytut Raabe. Od 2008 roku współpracuje z firmą Edu- Tera, gdzie z powodzeniem prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych w całej Polsce.

 

Specjalizacja trenerska:

- wdrażanie nowatorskich i kreatywnych metod plastycznych i arteteraputycznych do codziennej pracy nauczyciela przedszkola i szkoły.

- kreatywność i twórcze myślenie