Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Zobacz także

    BRAK

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Tematyka szkoleniowa odnosząca się do zagadnieo SPE, jest bardzo dobrze znana nauczycielom, którzy na co dzieo pracują z dziedmi o specyficznych problemach edukacyjnych. Nasza propozycja dotyczy przekazaniu nauczycielom praktycznych rozwiązao w zakresie obszarów jakie realizowane są podczas zajęd z dziedmi czy uczniami. Nasze doświadczenia wskazują na ruch i muzykę jako efektywnych metod stymulujących rozwój.

Zapraszamy zatem na szkolenia z cyklu:

Efektywne rozwiązania specjalnych potrzeb. Propozycje wykorzystania metody projektu do stymulacji rozwoju dzieci ze SPE.”

W trakcie szkolenia: nauczyciele wypracują model projektu odpowiedni dla placówki w której pracują z dziedmi ze SPE. W modelu znajdą się m.in. propozycje działao z zakresu wspomagania rozwoju mowy oraz wykorzystywania terapeutycznej roli ruchu z muzyką.