Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Zobacz także

  BRAK

Tajemnice pięknego świata

Tajemnice pięknego świata...

 

Tajemnice pięknego świata” – cykl warsztatów dla nauczycieli, ukazujących twórcze metody pracy z dziećmi.

Celem warsztatów jest przybliżenie zagadnień edukacji ekologicznej, wplatając je do realizacji we wszystkie obszary podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (zał. nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014; zał. nr 2 do Rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014r.),wykorzystując nowatorskie i niekonwencjonalne metody pracy z dziećmi. Spotkania prowadzone metodą projektu uwzględniające cykl Kolba obejmują następujące tematy:

 1. Tajemniczy świat kosmosu.

 2. Bezcenny gaz – powietrze.

 3. Odpocząć od zgiełku.

 4. Niezwykła ciecz – woda

 5. Świat po którym stąpamy

 6. Szukaj zysku w odzysku.

 7. Chroń bogactwo ginącego piękna.

 8. Tajemnice ludzkiego ciała

 9. Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom.

 

Podczas warsztatów nauczyciele poznają:

1. Metody integracyjne:

- imię zalet

- herb

- węzeł przyjaźni

- pajęczyna

- jacy jesteśmy

- graffiti

2. Tworzenie i definiowanie pojęć:

- kula śniegowa

- mapa pojęć

3.Metody hierarchizacji:

- uszeregowanie promyczkowe

- piramida priorytetów

- model schodów

- uszeregowanie diamentowe

4. Twórcze rozwiązywanie problemów:

- fabryka pomysłów

- burza pytań

- rybi szkielet

- technika 635

- drzewko decyzyjne

5. Drama

6. Działania terenowe

7. Doświadczenia i eksperymenty.

8. Portfolio

9. Rozwijanie twórczego myślenia

- bezludna wyspa

- praca tekstem

- pięcioma zmysłami

- tworzenie dalszych losów

- muzyczne inspiracje

10.Metody ewaluacyjne

- informacja zwrotna

- ewaluacja funkcjonalna

- zegar ewaluacyjny

- planowanie z przyszłości

- gwiazda pytań

- drzewko nastroju